Als je je wilt inschrijven voor Total Body Defense dan kan je hier een inschrijformulier downloaden.

Betaling van het lesgeld verloopt via een automatisch incasso. Hier kun je de machtiging voor het automatische incasso downloaden.

Gelieve het inschrijfformulier en het incassoformulier in te vullen met BLOKLETTERS en lever de getekende formulieren in bij de leiding.